In English

 

Dessa villkor gäller mellan Resort Yxenhaga och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som gäster.
Bokningen/avtalet kan gälla boende i stuga, andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

 

Bokning För Privatperson

För att boka/ingå i ett avtal med Resort Yxenhaga gällande boende skall kunden vara minst 22 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning. Minderåriga gäster som medföljer utan målsmans sällskap skall ha målsmans skriftliga godkännande. Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

 

Gruppbokning

En grupp är en förening, organisation, skola eller ett företag bestående av minst 10 personer (ej familjer). Benämns som kund. Bokning skall göras av behörig och myndig person som är minst 25 år, benämns som kontaktperson.
Kunden skall boka i en förenings-, organisations-, skol- eller ett företags namn. Organisations- nummer skall uppges vid bokningstillfället.

Gruppen skall redan från början ha en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för gruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen. För grupper med minderåriga gäster skall minst en ansvarig, som är minst 25 år, per 10 personer medfölja och ansvara. Namn, födelsedatum samt mobilnummer till samtliga ansvariga skall meddelas Resort Yxenhaga, skriftligen 14 dagar innan ankomst. Senast 14 dagar innan ankomst skickar kunden en deltagarförteckning med namn samt födelsedatum på samtliga gäster till Resort Yxenhaga. Förteckningar skickas till info@resortyxenhaga.se. 

 

Bokning av boende

I grundpriset ingår hyra av stuga, elektricitet, vatten och bäddar. Variation av planlösning/inredning och sovrum kan förekomma. Kunden samt gäster får ej använda stuga till annat än semesterboende, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.

Antalet personer i boendet får maximalt vara samma som antalet bäddar boendet är utrustat med. Vid särskilda önskemål, beträffande husdjur eller anpassning av inredning till gäster med funktionshinder, skall dessa framföras vid beställningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Resort Yxenhaga informerar om stugnummer tidigast vid ankomst. Resort Yxenhaga förbehåller sig rätten att byta boende till annat likvärdigt boende eller uppgradera.

I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar eller avresestädning. Detta kan tilläggsbeställas enligt gällande prislista. Kvadratmeterangivelserna avser stugans yttermått.

 

 

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post.
I händelse av fel skall Resort Yxenhaga kontaktas inom 3 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

 

Betalning

För att få tillträde till bokat boende skall hela hyresbeloppet vara betalt.I händelse av att betalning ej är gjord i tid, förbehåller sig Resort Yxenhaga rätten att avboka bokningen. Kunden skall alltid kontakta Resort Yxenhaga i god tid för att avboka eller omboka, se avsnitten om avbokning och ombokning. Resort Yxenhaga skickar ej påminnelser eller betalningsbekräftelser.

 

Betalning på plats

Endast möjligt då stuga ej bokats i förväg. Avgiften skall då betalas vid incheckning. Betalning mottages då företrädesvis med bank- eller kreditkort. Resort Yxenhaga förbehåller sig rätten att neka bokning om betalning ej kan ske med kort, i förskott. Kontant betalning tas emot vid mindre belopp, som t.ex. vid hyra av kanot eller cykel, eller vid köp av exempelvis glass, dryck eller fiskekort.

 

Betalning mot faktura

Endast möjligt för företag, föreningar och andra organisationer. Fakturan skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter fakturans utfärdande. Bokning kan då ej ske online.

 

Betalning vid onlinebokning

Vid bokning online är det obligatoriskt att uppge konto/kreditkortsuppgifter och betalning sker vid bokningen.Ett belopp på en krona kommer då att debiteras kortet, men återbetalas direkt. Detta kan synas på kontoutdrag en kort tid. Debitering av det fulla beloppet sker kort därefter. Om avbokning sker – inom de gränser som beskrivs i avsnittet om avbokning – sker en återbetalning till kredit/bankkort. Det tar upp till 10 dagar efter att återbetalning begärts tills pengarna finns på kontot.Önskas ett kvitto kan detta fås vid in eller utcheckning. Vid avbokning skickas inget kvitto. Önskas detta ta kontakt med oss på info@resortyxenhaga.se eller 0393-21800, uppge bokningsnummer och namn.

 

Ombokning

Ändring av bokning avser ändring till annat boende eller till annan period under samma säsong. Bokningen kan även ändras att gälla annan person. Ändring kan göras i mån av plats. Resort Yxenhaga kan neka ändring i de fall särskilda skäl finns.

 

Avbokning

Fram till att det är 14 dagar kvar till ankomst tas ingen avgift ut vid avbokning, och hela beloppet återbetalas. Tom. att det är 7 dagar men mindre än 14 dagar som återstår, återbetalas halva beloppet (50%) för vistelsen. Vid avbokning av boendet, då färre än 7 dagar återstår till ankomstdatumet återbetalas inget av det betalda beloppet.

Avbokning eller ändring skall ske skriftligen eller muntligen till info@resortyxenhaga.se, 0393-21800, eller online, via resortyxenhaga.se. Uppge alltid namn och bokningsnummer.

 

Reklamation

Klagomål på stugan skall framföras till receptionen på Resort Yxenhaga senast kl 12:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till receptionen. Om stugan som tillhandahållits inte är i utlovat skick och om Resort Yxenhaga inte kan åtgärda detta, har du rätt att säga upp avtalet. Övriga reklamationer hänvisas till receptionen.

 

Ansvar För egendom/vållande av skada
Resort Yxenhaga ansvarar ej för kvarglömda/borttappade saker.
Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse skall ersättas. Kunden/gästen skall i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även ”Övriga skyldigheter”

 

Övriga skyldigheter

  • Kunden/gästerna skall vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
  • Kunden/gästerna skall mellan 22:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
  • Kunden skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
  • Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp bil, tält, husvagn eller husbil på tomten. Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
  • Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för stugan/lägenheten, beträffande rökförbud och ev. husdjursförbud.
  • Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift från 2 000 SEK.

 

Städning

Om avresestädning inte har beställts utförs städning av kund/gäst innan avresa. Missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift från
1 000 SEK.

 

Nycklar

Samtliga nycklar till bokad stuga/lägenhet skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Resort Yxenhaga debitera 500 SEK per nyckel.

 

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Resort Yxenhaga. Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med bokning.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
Bokningsvillkoren ej uppfylls.

Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stugan/området. Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stugan/området. Stugan används till ej avsett ändamål.
Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

 

Force maJeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Resort Yxenhaga upphäva avtalet, varvid gästen snarast skall underrättas. Resort Yxenhaga är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av stugan samt tilläggsprodukter.